Signmaking je slovo převzaté z anglického jazyka.
Česká definice slova je výroba značení a nosičů reklamního sdělení.
Obecně se toho, ale pod tímto názvem skrývá mnohem víc.

Řezaná reklama


Je to proces při kterém se z barevných fólií vyřezává grafika která se následně lepí nebo nažehluje na různé předměty.


Tisková + řezaná


Tiskne se na bílé nebo transparentní fólie a grafiku je možné následně ořezat.

Využití:
reklamní cedule, polep automobilů, výlohy, potisk textilu, světelné reklamy, podlahová grafika, orientační systémy…